Usługi dodatkowe

  • Naliczanie sekundowe
  • Zastrzeżenie numeru dzwoniącego CLIR
  • Identyfikacja numeru dzwoniącego CLIP
  • Billing szczegółowy
  • Wymiana wadliwej karty SIM
  • Blokowanie połączeń na numery o podwyższonej opłacie
  • Wymiana wadliwej karty SIM
Imi�:

Nazwisko:

Taryfa:

D�ugo�� umowy:
12 miesi�cy
Nieoznaczony
Rodzaj dokumentu tożsamo�ci:

false

false

false

false

false

false

false

false

false