Telefony alarmowe

112

Europejski Numer Alarmowy

997

Policja

998

Państwowa Straż Pożarna

999

Pogotowie Ratunkowe – dysponent zespołów ratownictwa medycznego

984

Pogotowie rzeczne

985

Ratownictwo morskie i górskie

986

Straż Miejska

991

Pogotowie elektrowni

992

Pogotowie gazowni

993

Pogotowie ciepłowni

994

Pogotowie wodociągów

995

Child Alert

996

Centrum Antyterrorystyczne – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zakres numerów alarmowych wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Imi�:

Nazwisko:

Taryfa:

D�ugo�� umowy:
12 miesi�cy
Nieoznaczony
Rodzaj dokumentu tożsamo�ci:

false

false

false

false

false

false

false

false

false