Aktywacja

  • Przed wyjazdem za granice należy dokonać aktywacji usługi.
  • Aktywacja usługi jest bezpłatna.
  • Wpisz w telefonie: *101*11*01# i naciśnij przycisk ‚zadzwoń’
  • Po aktywacji roamingu, aby przypadkiem nie zalogować się do sieci operatora zagranicznego, przebywając w Polsce w strefie przygranicznej, zmień w aparacie sposób ustawienia wyszukiwania sieci z automatycznego na ręczny.
  • Jeżeli wcześniej zarejestrowałeś swój numer, możesz także aktywować Roaming kontaktując się z BOK
Imi�:

Nazwisko:

Taryfa:

D�ugo�� umowy:
12 miesi�cy
Nieoznaczony
Rodzaj dokumentu tożsamo�ci:

false

false

false

false

false

false

false

false

false