Krótkie kody USSD

Co to są krótkie kody i jak z nich korzystać

Krótki kod to ciąg znaków poprzedzonych  * a zakończonych # (np.: *101#) ,  które wpisujemy do telefonu (analogicznie, jak przy wyborze numeru telefonu, do którego chcemy zadzwonić), po czym przyciskamy przycisk „zadzwoń” (najczęściej oznaczony logo „zielonej słuchawki”).
Za pomocą krótkich kodów możemy włączać i wyłączać usługi oraz zarządzać informacjami na swoim telefonie. Z korzystaniem z krótkich kodów najczęściej nie wiążą się żadne opłaty – jedyne, o czym należy pamiętać – to jakim krótkim kodem włączamy poszczególne usługi.

 

Kod USSD Usługa/Serwis Opis
*101# Aktywne Serwisy Sprawdzenie aktywnych serwisów:
1. Przy braku jakichkolwiek
2. Przy aktywnym roamingu
3. Przy aktywnym GPRS
4. Przy aktywnej Wideorozmowie
*101*11*01# Roaming 1. przy aktywacji:
2. oraz SMS:
*101*11*01# Przy próbie aktywacji już właczonego roamingu
*101*00*01# Przy dezaktywacji roamingu
*101*00*01# Przy próbie deazaktywacji juz wyłaczonego roamingu
*101*11*02# GPRS 

 

1. przy aktywacji:
2. oraz SMS:
*101*11*02# Przy próbie aktywacji już właczonego GPRS
*101*00*02# Przy dezaktywacji GPRS
*101*00*02# Przy próbie deazaktywacji juz wyłaczonego GPRS
*101*11*03# Video Call 

 

1. przy aktywacji:
2. oraz SMS:
*101*11*03# Przy próbie aktywacji już właczonego Video Call
*101*00*03# Przy dezaktywacji Video Call
*101*00*03# Przy próbie deazaktywacji juz wyłaczonego VideoCall
*121# 1. Sprawdzenie aktywnych pakietów dodatkowych
2. oraz SMS
*122# Poczta Głosowa –
sprawdzanie
1. Przy aktywnej:
2. Przy nieaktywnej:
*122*00# Poczta Głosowa –
dezaktywacja
1. Przy aktywnej:
2. Przy nieaktywnej:
*122*11# Poczta Głosowa –
aktywacja
1. Przy aktywnej:
2. Przy nieaktywnej:
*105*10# Zmiana języka Zmiana języka na polski
*105*20# Zmiana języka na angielski
*111*xxxxxxxxx# wybieranie numeru w roamingu
BLOKADY PREMIUM
*101*11*11# Blokada połączeń głosowych Głos Premium 1. przy aktywacji:
*101*11*11# Przy próbie aktywacji już właczonego blokady GP
*101*00*11# Przy dezaktywacji blokady GP
*101*00*11# Przy próbie deazaktywacji juz wyłaczonej blokady GP
*101*11*10# Blokada SMS/MMS Premium 1. przy aktywacji:
*101*11*10# Przy próbie aktywacji już właczonej blokady SMSP
*101*00*10# Przy dezaktywacji SMSP
*101*00*10# Przy próbie deazaktywacji juz wyłaczonej blokady SMSP
*101*11*12# Blokada Content Billing (pobierania usług Premium z internetu) 1. przy aktywacji:
*101*11*12# Przy próbie aktywacji już właczonegej blokady CB Premium
*101*00*12# Przy dezaktywacji CB Premium
*101*00*12# Przy próbie deazaktywacji juz wyłaczonej blokady CB Premium
Nazwy serwisów Blokada_PR_WAP
Blokada_PR_CALL
Blokada_PR_SMS
Imi�:

Nazwisko:

Taryfa:

D�ugo�� umowy:
12 miesi�cy
Nieoznaczony
Rodzaj dokumentu tożsamo�ci:

false

false

false

false

false

false

false

false

false