Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy na paliwo gazowe.
Zmieniona taryfa będzie obowiązywać od 1 września 2017r.

Treść decyzji Prezesa URE