Zmiana sprzedawcy

Prawo Odbiorcy do wyboru Sprzedawcy oraz procesy związane ze zmianą Sprzedawcy są regulowane poprzez ustawę Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625
z późniejszymi zmianami), rozporządzenia wykonawcze oraz zapisy w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) – część szczegółowa: Bilansowanie systemu dystrybucyjnego  i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

W celu zapewnienia ciągłości sprzedaży zmiana Sprzedawcy jest dokonywana z uwzględnieniem zasad i okresów rozwiązywania umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej przez Odbiorcę z dotychczasowym Sprzedawcą.

Prawo do wyboru Sprzedawcy jest dla Odbiorcy przywilejem. Odbiorca może skorzystać z niego w dowolnie wybranym momencie.

Efektem wyboru nowego Sprzedawcy będzie powstanie dla Odbiorcy dwóch różnych umów:

  • z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – umowy o świadczenie usług dystrybucji (oznaczanej
    jako OSD – URD Odbiorca),
  • ze Sprzedawcą – umowy sprzedaży energii elektrycznej.

ZMIEŃ DOSTAWCĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W PIĘCIU PROSTYCH KROKACH:
1. KROK PIERWSZY- PRZEDSTAWIENIE OFERTY!
Wystarczy zadzwonić  na numer infolinii 801 048 048, a nasz Konsultant dobierze odpowiednią ofertę do Państwa potrzeb. W przypadku wyrażenia przez Państwa zainteresowania otrzymają Państwo pocztą ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami.

2. KROK DRUGI- ZAWARCIE UMOWY!
Po zapoznaniu się z dokumentami, skontaktuje się z Państwem Konsultant Novum S.A. w celu zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dla Państwa wygody formalności ograniczymy do minimum. Nie będą musieli Państwo wychodzić z domu bądź umawiać się na spotkania z przedstawicielami handlowymi, umowa może zostać zawarta przez telefon. Wszystkie formalności załatwia  Novum S.A.

3. KROK TRZECI- ODESŁANIE NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW!
W ciągu 30 dni od zawarcia Umowy podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem Novum S.A., zobowiązani są Państwo do odesłania do Nas podpisanego pełnomocnictwa. W przesyłce otrzymali Państwo zaadresowaną kopertę, wystarczy spakować wspomniane dokumenty i wrzucić do skrzynki pocztowej. Dzięki temu nie ponoszą Państwo  dodatkowych kosztów.

4. KROK CZWARTY- DOPEŁNIENIE FORMALNOŚCI Z DOTYCHCZASOWYM DOSTAWCĄ ENERGII!
Novum S.A. dopełni  w Państwa imieniu wszelkich formalności (wypowiedzenie Umowy kompleksowej u obecnego Operatora i zawarcie nowej Umowy dystrybucyjnej).

5. KROK PIĄTY- ODCZYT LICZNIKÓW!
Ostatnim elementem procedury zmiany sprzedawcy jest dokonanie odczytu układu licznika przez Państwa Operatora. Informacja o odczycie przekazywana zostanie do obecnego, jak i nowego Sprzedawcy.

 

Imi�:

Nazwisko:

Taryfa:

D�ugo�� umowy:
12 miesi�cy
Nieoznaczony
Rodzaj dokumentu tożsamo�ci:

false

false

false

false

false

false

false

false

false