Statut

  • W październiku 2010 r. firma zmieniła formę organizacyjną przekształcając się ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Kapitał zakładowy, opłacony w całości, wynosi obecnie 29 408 671,00 zł.
  • Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem  28 czerwca 2013 r. Telekomunikacja Novum Spółka Akcyjna zmieniła nazwę  na Novum Spółka Akcyjna.
    Jednocześnie informujemy, że zmianie uległa jedynie zmiana nazwy, wszystkie pozostałe dane, w tym KRS, NIP,  numery  konta bankowego,  adres pozostały bez zmian. Zmiana nazwy Spółki nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który jest stroną zawartych już umów. Informujemy, że zgodnie z art. 60a ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne  (Dz. U. Nr 171, poz. 1800  z późn. zm.) informacja o zmianie nazwy (firmy) nie stanowi zmiany warunków umowy, a tym samym nie powoduje uprawnienia do wypowiedzenia przez Abonenta umowy zawartej na czas oznaczony, bez obowiązku zapłaty odszkodowania (kary umownej) tytułem zwrotu ulgi związanej z zawarciem tej umowy.
  • KRS NOVUM S.A. (PDF | 21 Kb)
Imi�:

Nazwisko:

Taryfa:

D�ugo�� umowy:
12 miesi�cy
Nieoznaczony
Rodzaj dokumentu tożsamo�ci:

false

false

false

false

false

false

false

false

false