Zasada TPA

Zasada TPA (z ang. Third Party Access), czyli zasada dostępu stron trzecich do sieci oznacza możliwość korzystania przez klienta z sieci lokalnego dostawcy energii w celu dostarczenia energii kupionej przez niego u dowolnego sprzedawcy. Lokalny dostawca zobowiązany jest do przesyłu energii kupionej przez znajdującego się na jego obszarze klienta (oczywiście pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe).

Dzięki TPA odbiorcy końcowi mogą indywidualnie i swobodnie wybierać sprzedawcę energii (wytwórcę lub spółkę obrotu), który zaoferuje najkorzystniejsze warunki sprzedaży, nadal korzystając z sieci energetycznej przedsiębiorstwa sieciowego (Operatora Systemu Przesyłowego lub Operatorów Systemów Dystrybucyjnych).

W praktyce zasada TPA sprowadza się do dokonywania zakupów energii elektrycznej i usług jej dystrybucji w oparciu o dwie osobne umowy (w odróżnieniu od obecnie stosowanej jednej umowy kompleksowej):

  • Umowę na zakup energii elektrycznej, np. z dowolnym przedsiębiorstwem obrotu ,
  • Umowę na usługi dystrybucji energii elektrycznej: z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub Operatorem Systemu Przesyłowego w zależności od napięcia na którym odbiorca jest przyłączony do sieci

Poprzez udzielenie pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy, umowa na dystrybucję może być wynegocjowana przez tego sprzedawcę. Zawarcie z takim sprzedawcą jednej tzw. umowy kompleksowej (jak to ma miejsce w przypadku odbiorców, którzy do tej pory nie zmienili sprzedawcy) na chwilę obecną nie jest w polskich warunkach możliwe.

Imi�:

Nazwisko:

Taryfa:

D�ugo�� umowy:
12 miesi�cy
Nieoznaczony
Rodzaj dokumentu tożsamo�ci:

false

false

false

false

false

false

false

false

false