Dezaktywacja

  • wpisz w telefonie: *101*00*01# i naciśnij przycisk ‚zadzwoń’

Roaming zostanie dezaktywowany.

Imi�:

Nazwisko:

Taryfa:

D�ugo�� umowy:
12 miesi�cy
Nieoznaczony
Rodzaj dokumentu tożsamo�ci:

false

false

false

false

false

false

false

false

false